Moderná organizácia

Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes má 6976 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

Atraktívny program pomáha ľuďom rásť

Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity – ponúka skautom bez rozdielu veku netradičné ale aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú horolozecké expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode. Zároveň sa aktívne podieľa na ochrane prírody. No dáva im priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, robenie webstránok či prezentácií… Popri ostatných aktivitách nezabúdame ani na kultúru či šport, učíme sa hrať na hudobný  nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrý v športe.

Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje, čo ho zaujíma alebo napĺňa.

Skauting je
1
členov na Slovensku

Skauting je pre všetkých

Členstvo v Slovenskom skautingu nie je obmedzené vekom. Prijímame všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku. Skauting je pre všetkých, ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej „krvnej skupiny“. Skauting vychováva ľudí samostatných, zodpovedných a pripravených na život.