Slovenský skauting, 53. Zbor Gentiana Dolný Kubín

Okružná 2059/23
Dolný Kubín, 026 01
IČO:  378 000 86
DIČ:  2021533591

Bankové spojenie
BANKA: FIO BANKA, a.s.
IBAN: SK63 8330 0000 0024 0134 5703
SWIFT(BIC): FIOZSKBA

Skautská klubovňa
Nemocničná (unimobunka pri ihrisku, lezeckej stene, bežeckom okruhu), Dolný Kubín, 026 01

Vodca zboru:
Vojtech Zgrebňák
+421 949 303 011
vojto.zgrebnak@gmail.com