Priatelia Gentiany !

Rok 2022 – rok vojny, rok obnovy, rok vytrvania. Sme stále tu, fungujeme, nezlomili nás nástrahy, ktoré nám minulý rok svet nastolil.

Zapojili sme sa do pomoci utečencom z Ukrajiny, či už mnohými zbierkami zdravotníckeho materiálu, ktorý sme odviezli až na ukrajinské hranice, kde ho naši ukrajinskí bratia prevzali a doniesli tam, kde to bolo najviac potrebné. Na hraniciach či vo väčších centrách pomoci, ktoré fungovali v Michalovciach, Ubli či Vyšnom Nemeckom sme pomáhali aj osobnou účasťou.
Mimochodom skauti boli jedni z prvých ľudí, ktorí pomáhali na hraniciach už na konci februára 2022.

Spoluorganizovali sme aktivity pre verejnosť s mestom Dolný Kubín či obcou Zákamenné. Robili sme víkendové akcie pre našich mladších členov, no aj pre našich dobrovoľníkov, ktorých činnosť si veľmi vážime, keďže mesačne vyžaduje ich práca vyše 20 hodín činnosti pre našu organizáciu. Podarilo sa nám tiež urobiť kvalitný letný skautský tábor, ktorý bol pre našich členov určitou odmenou za aktívnu účasť na družinovkách, týždenných stretnutiach, počas roka. Na vianoce sme tradične rozniesli Betlehemské svetlo po celej Dolnej Orave. 

Na všetky dobré veci z predošlých rokov by sme chceli nadviazať aj v roku 2023 a ak sa podarí, tak niečo nové k nim aj pridať. Máme v pláne pravidelne aktualizovať našu webstránku a sociálne siete, zintenzívniť komunikáciu s rodičmi a verejnosťou, uskutočňovať akcie pre našich členov ale aj pre verejnosť, dotiahnuť veci z oblasti bezpečnosti a materiálneho zabezpečenia, venovať osobitnú pozornosť vzdelávaniu a oceňovaniu našich dobrovoľníkov. 

Samozrejme, každý cieľ niečo stojí, neraz aj peniaze. Vyškolenie jedného dobrovoľníka nás stojí napríklad 40 – 130€ (podľa typu kurzu). Preto Vám budeme veľmi vďační, keď nás podporíte aj finančne, napríklad prostredníctvom skvelej možnosti, akou je venovanie 2% dane z príjmov. Či už ste zamestnancom, živnostníkom alebo právnickou osobou… nižšie nájdete stručný návod ako na to.

Sme Vám vďační za akúkoľvek podporu a veríme, že o nás budete počuť len to dobré.

AKO NÁS PODPORIŤ 2%(3%)

som živnostník

som právnická osoba (firma)

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% z dane z príjmov. Ak ste tieto hodiny odpracovali dobrovoľnícky v rámci 53. zboru Gentiana Dolný Kubín a nemáte ešte o tom potvrdenie, potom neváhajte vyplniť tento formulár a my Vás budeme čím skôr kontaktovať.

0
v roku 2022 ste nás podporili

vďaka!