Priatelia Gentiany !

Rok 2023 sa skončil, no my pokračujeme aj v roku 2024. 

Spoluorganizovali sme aktivity pre verejnosť s mestom Dolný Kubín či obcou Zákamenné. Robili sme víkendové akcie pre našich mladších členov, no aj pre našich dobrovoľníkov, ktorých činnosť si veľmi vážime, keďže mesačne vyžaduje ich práca vyše 20 hodín činnosti pre našu organizáciu. Podarilo sa nám tiež urobiť kvalitný letný skautský tábor, ktorý bol pre našich členov určitou odmenou za aktívnu účasť na družinovkách, týždenných stretnutiach, počas roka. Na vianoce sme tradične rozniesli Betlehemské svetlo po celej Dolnej Orave.

To všetko si môžete pozrieť aj vo fotogalérii tu: 

Na všetky dobré veci z predošlých rokov by sme chceli nadviazať aj v roku 2024 a ak sa podarí, tak niečo nové k nim aj pridať. Máme v pláne pravidelne aktualizovať našu webstránku a sociálne siete, zintenzívniť komunikáciu s rodičmi a verejnosťou, uskutočňovať akcie pre našich členov ale aj pre verejnosť, dotiahnuť veci z oblasti bezpečnosti a materiálneho zabezpečenia, venovať osobitnú pozornosť vzdelávaniu a oceňovaniu našich dobrovoľníkov.

Samozrejme, každý cieľ niečo stojí, neraz aj peniaze. Vyškolenie jedného dobrovoľníka nás stojí napríklad 40 – 130€ (podľa typu kurzu). Preto Vám budeme veľmi vďační, keď nás podporíte aj finančne, napríklad prostredníctvom skvelej možnosti, akou je venovanie 2% dane z príjmov. Či už ste zamestnancom, živnostníkom alebo právnickou osobou… nižšie nájdete stručný návod ako na to.

Sme Vám vďační za akúkoľvek podporu a veríme, že o nás budete počuť len to dobré.

ako nás podporiť 2%(3%)

som živnostník

som právnická osoba (firma)

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3% z dane z príjmov. Ak ste tieto hodiny odpracovali dobrovoľnícky v rámci 53. zboru Gentiana Dolný Kubín a nemáte ešte o tom potvrdenie, potom neváhajte vyplniť tento formulár a my Vás budeme čím skôr kontaktovať.