Zborové zhromaždenie si zvolilo nového zborového vodcu!

V sobotu 13. januára popoludní sa po troch rokoch opäť konalo zborové zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili kandidáti, delegáti, ale aj pozorovatelia zo všetkých štyroch oddielov nášho zboru. Počas celého zhromaždenia bývalá zborová rada vyhodnocovala a prezentovala činnosť nášho zboru za uplynulé roky, a tak nám ukázala, že sa ani po uplnynulé roky nezaháľalo.

Asi po dvoch hodinách, keď sa už celé zhromaždenie pomaly chýlilo ku koncu a väčšina formalít už bola za nami, prišli na rad aj všetkými očakávané voľby. Po prezentácii kandidátov a napínavom sčítavaní hlasov bolo zvolené. Novým zborovým vodcom sa stal náš brat Korba – Matúš Mahút. Spolu s ním bola taktiež zvolená aj nová zborová rada. Zástupkyňa zborového vodcu pre hospodárenie, Klaja – Klára Smoleňová, zástupkyňa zborového vodcu pre komunikáciu, Abeja – Alžbeta Smoleňová a zástupca zborového vodcu pre administratívu & vzdelávanie, Samuel Dulovec – DüllKy.

Novozvoleným srdečne gratulujeme a želáme veľa šťastia v plnení ich funkcií. Tešíme sa na všetko, čo bude ďalej nasledovať a veríme, že nás tento nový vietor v našich plachtách posunie vpred. Zborové zhromaždenie sme ukončili skautskou hymnou a následne naše žalúdky potešili chutnou večerou, ktorú nám pripravila oddielová vodkyňa 2. oddielu skautiek, Žabka – Ester Jurčáková.

Fotky z udalosti si môžete pozrieť tu: