Zborové zhromaždenie si zvolilo nového zborového vodcu!

V sobotu 13. januára popoludní sa po troch rokoch opäť konalo zborové zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili kandidáti, delegáti, ale aj pozorovatelia zo všetkých štyroch oddielov nášho zboru. Počas celého zhromaždenia bývalá zborová rada vyhodnocovala a prezentovala činnosť nášho zboru za uplynulé roky, a tak nám ukázala, že sa ani po uplnynulé roky nezaháľalo. Asi po […]