Olympijské hry

V sobotu 3.2. sa pred klubovňou na Brezovci konali olympijské hry.
Už od rána sme všetci, členovia prvého oddielu, nadšene čakali na odpálenie olympijského ohňa, čím sa tieto hry slávnostne zahájili. Hneď na úvod sa súťažiaci rozutekali ku stanoviskám športových disciplín. Chalani si mohli svoje sily zmerať napríklad v štafetovom behu či vo vrhu oštepom. Popri navštevovaní stanovísk si každý tím vyrobil vlastnú olympijskú vlajku. Tú následne priniesli spolu s olympijským ohňom na finálne stanovisko. Tam ich čakal nešťastný olympionik, ktorému žiaľ zhasol oheň. Naši súťažiaci mu však oheň ochotne odpálili. Následne im olympionik položil otázky o histórii olympijských hier. Súťažiaci si tak mohli bodovo prilepšiť a zamiešať karty v konečnom umiestnení. Výkony všetkých tímov boli vyrovnané a hry napínavé až do poslednej chvíle. Napokon sme však spoznali víťazov, ktorých neminula sladká odmena.

Dúfame, že to chalanov povzbudilo nielen k rozvoju v športovej oblasti, ale aj k skautským hodnotám.

Veľká vďaka patrí všetkým rodičom za úprimnú dôveru a zverenie ich ratolestí do našich rúk.

Tešíme sa na viac spoločných zážitkov.

https://us.zonerama.com/pamajoranoviskauti/Album/1000137183

Fotky z udalosti si môžete pozrieť tu: