Náš zbor tvorí viac ako 150 členov a vyše 20 družín. Vďaka vašej podpore, môžeme poskytnúť kvalitne strávený čas pre mladých, budovať v srdciach detí radosť, mladých dobrodružstvo. Vďaka vašej pomoci môžeme tvoriť nezabudnuteľné zážitky a budovať charakter členov. Vďaka vašim peniazom sme schopný každý rok spraviť tábor, prerábať klubovňu a mnohé ďalšie aktivity.

Buďte aj vy súčasťou Gentiany !

finančne

„v družinách sa počíta každé euro“

BANKA: FIO BANKA, a.s.
IBAN: SK63 8330 0000 0024 0134 5703
SWIFT(BIC): FIOZSKBA

personálne

„bez vás to jednoducho nejde“

Každé ochotné ruky sa nám zídu. Pomoc s vodou v klubovni, zahrať boha Dia na akcii, písanie článkov, zapožičanie auta, je toho veľa ako nás podporiť :).

Vďaka podporovateľom

  • vzdelávame vodcov družín, oddielov aby mohli vytvárať kvalitný program
  • materiálne vybavujeme  družinovky, akcie
  • budujeme a zlepšujeme klubovne
  • platíme energie, vodu a iné prevádzkové potreby
  • mnoho iného…