BETLEHEMSKÉ SVETLO

23.12.

farnosti dolnokubínskeho dekanátu

24.12.

v Dolnom Kubíne zapísaným ľudom

Vianoce sa u skautov jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania svetla z Betlehemu. Tak aj my, skauti z 53.zboru, roznášame toto svetlo pokoja, nádeje a radosti. Svetlo roznášame každý rok, do farností dolnokubínskeho dekanátu deň pred Štedrým dňom a v meste Dolný Kubín na samotný Štedrý deň. V roku 2018 sa nám podarilo odpáliť svetlo pokoja do vyše 400 domácností. Možno sa budete čudovať, ale história Betlehemského svetla siaha pomerne ďaleko do minulosti, kedy bolo ešte slovo skaut neznámym pojmom.

Vládca Seldžukov Kayqubad I.

ZDROJ: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Kayqubad.jpg]

NA POČIATKU BOLO SVETLO

Na prelome 11. a 12. storočia turecké kmene Seldžukov okupovali najmä časti Malej Ázie, v ktorých sa narodil, žil a umrel Ježiš Kristus. Kresťanom tak znemožnili tieto posvätné miesta navštevovať. Preto zorganizovali rytieri na výzvu pápeža Urbana II. križiacku výpravu do Palestíny. Oslobodili v prvom rade Betlehem, kde sa Ježiš narodil, a taktiež Jeruzalem, kde umrel. Križiaci uskutočnili celkovo 8 výprav, no iba pri jednej z nich sa im podarilo dostať až do Jeruzalemu.

Jeden mladý križiak sa v tom čase zaprisahal, že keď sa vráti, donesie do svojho rodného mesta – Florencie – plamienok ohňa z betlehemskej baziliky. Máloktorí mu však vtedy verili, veď z križiackych výprav sa vrátil len málokto. V Palestíne na nich okrem mnohých bitiek a vojnových nebezpečenstiev striehli aj cudzie choroby. Po troch rokoch, tesne pred Vianocami roku 1099 dorazili otrhaní mládenci do Florencie, na ich čele stál jeden nesúci zapálenú sviecu s plameňom. Všetci prisahali, že plamienok je skutočne z Betlehemu a onen mládenec ho niesol v čase i nečase po púšti i mori, len aby splnil svoj sľub. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ si potom svetlo odpaľovali ostatní obyvatelia. V stredoveku to bol prvý a posledný plameň z Kristovho rodiska.

800 rokov neskôr

Novodobú históriu Betlehemského svetla píšeme od roku 1986. Tradíciu roznášať plamienok založili naši susedia Rakúšania – tvorcovia vianočnej televíznej akcie v mestečku Linz na pomoc postihnutým deťom.

Tí sa snažili nejakým zaujímavým prvkom ozvláštniť program týchto akcií – a prišli na jedinečný nápad. Pred Vianocami poslali do Betlehemu lietadlom telesne postihnuté dieťa, ktoré v Bazilike Narodenia Pána odpálilo z večného svetla plamienok a lietadlom ho prinieslo späť do Linzu. Tam sa ho ujali miestni skauti, ktorí ho začali roznášať do ostatných častí Rakúska.

Po roku 1989, keď padli totalitné režimy v Európe, sa tento zvyk rozšíril aj do ostatných krajín susediacich s Rakúskom, vrátane Slovenska, na ktorom roznášajú skauti svetielko už od roku 1990.

Samuel Štefan Mahút, radca dolnokubínskej družiny Bobrov, odovzdáva Betlehemské svetlo prezidentovi SR, Ivanovi Gašparovičovi.

ZDROJ: [https://archiv.prezident.sk/gasparovic/index524a.html?prezident-sr-s-manzelkou-prijal-od-skautov-betlehemske-svetlo]

V ROKU 2011

prezidentovi odpaľuje svetlo

DRUŽINA BOBROV ​

ktorá vyhrala ocenenie Družina Roka 2011

V roku 2023 budeme tradične rozdávať do vašich domácností

23.12.

farností dolnokubínskeho dekanátu

24.12.

v Dolnom Kubíne zapísaným ľudom