Letný skautský tábor

pozri, čo sme zažili!

Skauting? Rozhodne áno. Pre mňa osobne je symbolom toho, čo často dnešným deťom a mladým ľuďom chýba. Možnosť zažiť dobrodružstvo v prírode v spoločnosti priateľov. Možnosť poznávať sám seba, naučiť sa prekonávať prekážky, na vlastnej koži zistiť, čo je námaha, občas aj sebazaprenie, aby nakoniec prišla radosť z dosiahnutia cieľa. A to najpodstatnejšie, skauting je pre mňa zárukou hodnôt. Priateľstvo, morálka a česť. A tomu potrebujeme naše deti učiť a najlepšie tak, že im sami budeme príkladom.

Zuzana Machajová

psychologička v CPPPaP Dolný Kubín
Z pohľadu rodiča vnímam skauting v dnešnej dobe ako výbornú školu samostatnosti pre deti. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že princípy skautingu pomáhajú deťom rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, vnímať potreby druhých, pomáhať slabším. Skautské výzvy motivujú deti v rôznych oblastiach osobného rozvoja. Podporujú deti v jednoduchosti a skromnosti. Možnosti, čo všetko sa deti môžu v skautingu naučiť neponúka žiadna základná ani stredná škola (minimálne tu na Orave). Častokrát mi je trochu ľúto, že som ja sama v mladosti nemala možnosť byť skautkou.

Aurélia Fedorová

lekárka a matka štyroch skautov
Skauting naučil mládež v našej obci pochopiť potrebu zapájať sa do spoločnosti nehladiac na svoj vek – či som starší alebo mladší, pomáhať si máme navzájom. Čas, ktorý bol nudou venovanou internetu a mobilom vystriedala chuť na stretnutia a na spoznávanie okolitej prírody. Mladí sa stávajú samostatnejšími od rodičov, a to na skautských táboroch ako aj na spoločných túrach. Mládež je komunikatívnejšia, spoločenskejšia, hrdá na svoje rovnošaty a aj na to, kým sa stali.

Ferdinand Belicaj

predseda komisie kultúry, športu a vzdelávania v Zákamennom
Skauting je niečo (či dokonca „niekto“ – spoločenstvo odhodlaných ľudí), čo ma napĺňa zážitkami, skúsenosťami, radosťami… učí ma rôznym novým zručnostiam. Vďaka skautingu som zistil, aké je to zmenežovať akciu pre moju skautskú družinu (vybaviť nocľah, pozrieť spoje, skontrolovať mapu, rozvrhnúť kúpu potravín…) ale aj ako si vychutnať noc pod holým nebom či uvariť na ohni chutnú rybu. Povedal by som, že skauting je ako životný štýl. Keď sa vnoríš hlbšie do jeho zákutí, využiješ ho v akejkoľvek sfére života.

Matúš Mahút

člen oblastnej rady ŽSO a držiteľ prestížneho ocenenia Orlí skaut

Podporujú nás

bez ktorých by sme to nezvládli